ผลการแข่งขัน "ศักดิ์ ไทยวัฒน์" ประจำปี

ผลการแข่งขันกอล์ฟ "ศักดิ์ ไทยวัฒน์" ประจำปี

ครั้งที่ ปี พ.ศ. ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก
1 2550 คุณพิทักษ์  อุตสาหลักษณ์
2
2551
พล.อ.พรชัย  กรานเลิศ
3
2552
พล.อ.พรชัย  กรานเลิศ
4
2553
คุณธนา  เมธีธาดา
5 2554 คุณชัยทัศน์  กรานเลิศ
6 2555 คุณธวัช   ตัณศิริชัยยา
7 2556 คุณสรทัศน์  กรานเลิศ
8 2557 คุณอิสสระ   ถวิลเติมทรัพย์
9 2558
10 2559
11 2560