ผลการแข่งขัน "ศักดิ์ ไทยวัฒน์" ประจำปี

ผลการแข่งขันกอล์ฟ "ศักดิ์ ไทยวัฒน์" ประจำปี 2554

ครั้งที่ ปี พ.ศ. ชื่อ-สกุล
1 2550 คุณพิทักษ์  อุตสาหลักษณ์
2
2551
พล.อ.พรชัย  กรานเลิศ
3
2552
พล.อ.พรชัย  กรานเลิศ
4
2553
คุณธนา  เมธีธาดา
5 2554 คุณชัยทัศน์  กรานเลิศ
6 2555 คุณธวัช   ตัณศิริชัยยา