หลุม 9 พาร์ 4 H.S. 7

Play safe, depend on chip and putt.

• ทีออฟหมุดน้ำเงินยากสุด เพราะมีช่องออกแคบมาก ถูกบีบด้วยต้นไม้ใหญ่ ทั้งซ้ายและขวา ต้องตีให้ตรงอย่างเดียว
• ทีออฟหมุดขาวควรวางลูกด้านขวา ของแฟร์เวย์ ระยะ 220-230 หลา
• เหลือ Shot 2 ประมาณ 150 ขึ้นกรีนไม่ง่ายนักทางขวามีบ่อทรายทางซ้าย Slope ลาดลงถนนและบ่อน้ำ
• ถ้ามั่นใจ โยนบนกรีนตกหยุด ดีที่สุด
• เล่นปลอดถัย ทีออฟหมุดขาวควรวางลูกระยะ 190 หลา ไม่ให้ลูกตกทรายซ้าย แล้ววาง shot 2 หน้ากรีน หวังชิพ-พัตต์ ทำพาร์

Tee 1 : 403 Yard
Tee 2 : 369 Yard
Tee 3 : 328 Yard
Tee 4 : 307 Yard