หลุม 18 พาร์ 4 H.S. 4

• ทีออฟได้ไกลสุดระวังบ่อทรายซ้าย ระยะ  200 หลา
• shot  2  ต้องขึ้นเหล็กยาวประมาณ  180
• ควรตีวาง ช่องทางซ้ายขึ้นหน้ากรีน ระวังบ่อทรายด้านซ้าย แล้วหวังชิพให้ใกล้ธง

Tee 1 : 416 Yard
Tee 2 : 403 Yard
Tee 3 : 358 Yard
Tee 4 : 302 Yard